Most important wins:

  • win in Fegentri Gentlemen flat race in Mannheim (Germany) 2013
  • win in Fegentri Gentlemen flat race in Madrid (Spain) 2013
  • Real Maestranza de Caballería de Sevilla (Pineda) 2012